mcsa

آخرین اخبار در مورد دزدی عجیب

شکستن طلسم سیاه شگرد مرد رمال برای سرقت میلیاردی

مرد ثروتمند وقتی برای شکستن طلسم سیاه، لیوان چای مرد رمال را نوشید تصور نمی‌کرد این چند جرعه به سرقت میلیاردی از خانه‌اش منجر شود. چند روز قبل، زن میانسالی در حال عبور از خیابانی در جنوب تهران بود که متوجه مردی بی‌هوش روی زمین شد. کت و شلوار شیک و ظاهر مرد ناشناس و همین طور نبود آثار ضرب و جرح و خونریزی روی بدنش باعث شد وی بلافاصله با پلیس تماس بگیرد. دقایقی بعد مأموران پلیس و اورژانس راهی محل شده ...